Piątek 20 Maj

Piątek 20 Maj

<<to jest Moje przykazanie , abyście się wzajemnie miłowali >>

W ewangelii dzisiejszej Pan mówi znowu o miłości , zaprasza nas nawet do brania przykładu z Niego samego . Tłumaczy nam na czym polega miłość braterska. Ale nie ma większej miłości jak oddać życie za kogoś. Tylko miłość agape może zaprowadzić, aż na krzyż. Wzajemnie mamy sobie służyć w miłości. Bycie dla innych jest gwarantem, że nasze życie będzie piękne . Miłość to dawanie życia Pan daje ziarno na zasiew , musi ono obumrzeć , aby przynieść plon. Dlatego Jezus zaprasza nas , aby oddać się Jemu bez strachu, by umrzeć dla samego siebie .Panie naucz nas kochać Twoją miłością i dawać ją innym .Gdyby miłość rozlała się wszędzie, byłoby z niej wiele dobra.

Poprzedni wpis | 2022-5-19Czwartek19 Maj
Następny wpis | 2022-5-21Sobota 21 Maj

Zostaw komentarz