Piątek 23 sierpnia

„On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.”  

 

Pobożny Żyd starał się zachowywać 613 przepisów Prawa Mojżeszowego. W tym wielkim zbiorze nakazów i zakazów szukał jednego najbardziej istotnego. W odpowiedzi na pytanie Jezus wraca do podstawowego słowa Shema – Słuchaj, Izraelu… Bez słuchania Bożego Słowa i miłości całym sercem Boga i bliźniego nie można w pełni pojąć przykazań Bożych i żyć nimi. Bóg obdarza nas miłością w Jezusie Chrystusie, który w pełni i doskonale kochał swego Ojca, dlatego my też możemy kochać Boga, siebie i bliźnich. Jezu Chryste, Panie naszego życia, wylej zdroje miłosierdzia na dusze chore w miłości i uzdrów je!

Poprzedni wpis | 2013-8-21Czwartek 22 sierpnia
Następny wpis | 2013-8-23Sobota 24 sierpnia

Zostaw komentarz