Piątek 24 03 mh

Piątek 24 marca

„Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.”

 

Codziennie napotykamy takie sytuacje, w których zadajemy sobie pytanie: Co mam wybrać? Jak postąpić w pracy? W jaki sposób wyjaśnić trudną sprawę między mną a znajomym? W jaki sposób nawracać siebie? W gąszczu różnych zawiłości, wątpliwości warto, a nawet trzeba, zatrzymać się w ciągłym biegu, by zadać ważne pytania Jezusowi, na modlitwie, w ciszy. Nie mając dobrego kontaktu z Tym, który widzi wszystko i jest wszechmogący, będę wybierał według mojego egoizmu, moich korzyści, abym miał dobrze. A co na początku mówi Jezus? „Słuchaj Mnie, posłuchaj Mnie w głębi swojego serca, daj się poprowadzić za rękę. Ja jestem Twoim Bogiem.” To odniesienie do jedynego Pana jest początkiem nowego życia, której zasadą i tchnieniem jest miłość. Miłość bierze swoje źródło w doświadczeniu miłości Boga, a ta rodzi się najgłębiej w sercu, ogrania całą duszę, rozświetla umysł i umacnia wolę. Kiedy przyjmuję Bożą miłość do swojego serca to naturalnie pragnę odwzajemnić ten dar zwracając moje życie w kierunku Boga, przez słuchanie Go we wszystkim, a także na nowo mogę kształtować relacje z bliźnimi, w których będę widział nie przeciwników, ale ludzi danych mi od Boga, abym uczył się dawać siebie w służbie. Duchu Święty, Tchnienie Ojca i Syna, bez Ciebie nie potrafię kochać, przybądź do mojego serca, skrusz twarde rejony mojego serca i obdarz nową mocą, kiedy brakuje mi sił w miłości!

 

 

Poprzedni wpis | 2017-3-23Czwartek 23 03 mh
Następny wpis | 2017-3-25Sobota 25 03 mh

Zostaw komentarz