Piątek 26 05 mh

Piątek 26 maja

„Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.”

To jest przedziwne złożenie słowa Bożego z obchodzonym dziś Dniem Matki. Jezus celowo przywołuje obraz rodzącej matki, gdyż w tym momencie, najbardziej ludzkim, kobieta doznaje największego bólu, a równocześnie największej radości. Nie sposób tego przekazać słowami. Niemniej Jezus umacnia uczniów na wszelki sposób, by nie zatrzymali się tylko na pierwszym etapie Paschy, a więc bólu z powodu śmierci Jezusa. To musiało się stać, aby powstało nowe życie dla całego świata. W tej tajemnicy szczególny udział miała Maryja, która najboleśniej przeżywała dzieło wyniszczenia swego Syna. Ona najbardziej wie, w jakich bólach przychodzi walczyć o zbawienie swoich dzieci, które nieustannie rodzi dla Boga. Maryja, jako najlepsza z Matek całą swoją istotą pragnie naszego szczęścia, aby nikt nie zginął, bo za każdego Jezus przelał swoją drogocenną krew. To jest zapłata naszej niewierności, naszych grzechów i szukania własnych ścieżek. Często jednak powtarzamy w Litanii „Ucieczko grzeszników – módl się za nami!”, bo mamy taką nadzieję, że z Jej pomocą doznamy największej radości, którą jest powrót do Źródła Życia. Nikt nie będzie w stanie nam odebrać tej radości, którą jest przebywanie w bliskości z Bogiem. Dziś pomyślmy o tym, jaki prezent możemy przekazać Matce Bożej, a także naszym kochanym Mamom. Oddanie swego serca dla Maryi może być najlepszą drogą do życia w łasce na co dzień, by sprawić największy prezent dla naszych Mam. Maryjo, najczulsza z Matek, ochraniaj nas płaszczem swej opieki, byśmy nie odchodzi z pod krzyża Jezusa, ale z tym większą ufnością czekali na światło zmartwychwstania i życia w chwale na wieki!

 

 

Poprzedni wpis | 2017-5-24Czwartek 25 05 mh
Następny wpis | 2017-5-26Sobota 27 05 mh

Zostaw komentarz