Piątek 30 marca

Jeśli Nie Spełniam Dzieł Mojego Ojca, Nie Wierzcie Mi, Lecz Jeśli Spełniam, To Choćbyście Mnie Nie Wierzyli, Wierzcie Tym Dziełom, Abyście Dostrzegli I Wiedzieli, Że We Mnie Ojciec, A Ja W Ojcu”.


Słowa Jezusa, aby został uznany na równi z Ojcem wyzwalało złość, gniew i oburzenie w tych, którzy nie mogą wyciągnąć prostych wniosków z tego, co widzą i słyszą. Ci, którzy uwierzyli kiedy mówi do nich, że: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”, zaczynają rozumieć odkrywając w Nim Boga, radując się. Wierzą, że On jest ich jedynym Zbawicielem Jezus głosi swoją jedność z Ojcem. Nie mówi, że są jedną osobą, ale że są jednością. Żydzi chcą ukamienować Jezusa. Reagują tak mocno na Jego słowa, że stanowi jedno z Ojcem. Nie potrafią tego pojąć i uważają, że bluźni i za to muszą go ukarać. Gwałtowność i oburzenie jak reagują dowodzi, że słowa i czyny Jezusa bardzo ich dotykają. Gdyby uznali je za prawdę musieliby przeprowadzić w swoim życiu wiele zmian. Musieliby się nawrócić i wejść na nową drogę życia. Oni nie chcą nawrócenia tak bardzo, że próbują zabić Jezusa. Jezus pozostawił swoim słuchaczom wybór, czy pójdą za przywódcami religijnymi drogą niewiary, czy za Nim drogą zbawienia? I dziś, by być uczniem Chrystusa trzeba być gotowym do powiedzenia tak i porzucenia swoich planów, by przyjąć to, co proponuje Słowo Boże. Przedtem jednak trzeba przyjąć samego Jezusa Chrystusa, Jego osobę. Uznać, że On jest Synem Bożym. Na wieków, wieków. Amen.

 

 

Poprzedni wpis | 2012-3-28Czwartek 29 marca
Następny wpis | 2012-3-30Sobota 31 marca

Zostaw komentarz