Piątek 31 maja

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.”


Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, radośnie wykrzykuje błogosławieństwo Maryi. Prawdziwie jest błogosławioną, skoro w Jej życiu Bóg spełnia największe oczekiwania ludzkości na przyjście Zbawiciela. Elżbieta jest świadkiem mocy Ducha Świętego, który rozradował obecnego w niej Jana Chrzciciela. Ain Karem – miejsce Nawiedzenia – może być obecne również dziś w Twoim sercu, kiedy zapraszasz Maryję do siebie, a Ona zawsze przychodzi do swoich dzieci i prowadzi ich do swego Syna. Obecność Maryi zawsze niesie nam błogosławieństwo, byśmy Jej wzorem, uwierzyli w pełni Słowu, którym jest sam Jezus Chrystus. By usłyszeć to Słowo wystarczy trwać w ciszy i słuchać Pana w Słowie Bożym. Maryjo, pokorna Służebnico Pańska, módl się za nami!

Poprzedni wpis | 2013-5-27Czwartek 30 maja
Następny wpis | 2013-5-29Sobota 1 czerwca

Zostaw komentarz