Piątek 31 marca

Piątek 31 marca

 

„Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał”.

 

Chrystus wie co ma nastąpić i chce wykorzystać każdą sposobność, by przyciągnąć ludzi. Dążenie do miłości jest zadaniem człowieka. Spotyka się z brakiem zrozumienia, otwartości, doznaje odrzucenia, nie tylko wtedy, ale i dziś. Zastanówmy się jak często Jezus jest wyrzucany z naszych serc, myśli, życia. Zaobserwujmy nasz stosunek do bliźnich do siebie. Swoją postawą powinniśmy Bogu oddawać cześć i dziękować nieustannie za niezliczone łaski. Nasz styl życia powinien też być światłem dla tych, którzy zapomnieli o Bogu. Duchu Święty, udziel nam mocy i miłości do mężnego świadczenia o Bogu żywym. Módlmy się, byśmy zawsze głosili chwałę Bożą we wszystkim mieli czyste intencje.

 

 

Poprzedni wpis | 2017-3-30Czwartek 30 marca
Następny wpis | 2017-4-01Sobota 1 kwietnia

Zostaw komentarz