Piątek 4 kwietnia

Piątek 4 kwietnia

„Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał”.

 

Jezus wie co ma nastąpić i chce wykorzystać każdą sposobność, by przyciągnąć ludzi. Dążenie do miłości jest zadaniem człowieka. Spotyka się jednak z brakiem zrozumienia, otwartości. Doznaje odrzucenia, nie tylko wtedy, ale i dziś. Zastanówmy się jak często Chrystus jest wyrzucany z naszych serc, myśli, z codzienności. Spójrzmy na nasze serca. Zaobserwujmy nasz stosunek do bliźnich. Swoją postawą powinniśmy Bogu oddawać cześć i dziękować nieustannie za niezliczone łaski. Módlmy się, byśmy zawsze głosili chwałę Boga i mieli we wszystkim czyste intencje.

 

 

Poprzedni wpis | 2014-4-03Czwartek 3 kwietnia
Następny wpis | 2014-4-05sobota 5 kwietnia

Zostaw komentarz