Piątek 6 stycznia

HOŁD TRZECH KRÓLI

Objawienie się Pana wszystkim ludziom. Apostolstwo.


Ewangelista mówi nam, że Mędrcy, posłuchawszy głosu Anioła, inną drogą udali się do swojej ojczyzny13. Jakaż niewypowiedziana radość musiała przepełniać dusze tych Mędrców. Zobaczyli Dziecię i Jego Matkę!

W tych wybitnych mężach widzimy tysiące dusz na całej ziemi, które wyruszają w drogę, aby oddać pokłon Panu. Od tej pierwszej adoracji minęło już dwadzieścia wieków, a szeroki pochód pogańskiego świata nadal podąża ku Chrystusowi.

Poprzez dzisiejsze święto Kościół głosi objawienie się Jezusa wszystkim ludziom wszech czasów, bez różnicy rasowej czy narodowościowej. „Chrystus ustanowił to nowe przymierze, a mianowicie nowy testament we krwi swojej (por. l Kor 1,25), powołując spośród Żydów i pogan lud, który nie wedle ciała, lecz dzięki Duchowi zróść się miał w jedno i być nowym Ludem Bożym.

Święto Objawienia Pańskiego przynagla wszystkich wiernych, by podzielali troski i trudy Kościoła, który „modli się i równocześnie pracuje, aby w Lud Boży, w Ciało Pańskie i Świątynię Ducha Świętego weszła pełnia całego świata i aby w Chrystusie, który jest Głową wszystkiego, oddawana była Stworzycielowi i Ojcu wszystkiego wszelka cześć i chwała”.

Możemy stać się ludźmi, którzy pozostając w świecie, pogrążeni w rzeczywistości ziemskiej, dostrzegli gwiazdę powołania Bożego i niosą to wewnętrzne światło, owoc codziennego przebywania z Jezusem. Dlatego powinniśmy odczuwać potrzebę przyczyniania się do tego, aby wielu ludzi niezdecydowanych lub pozostających w niewiedzy zbliżyło się do Pana i oczyściło swoje życie. Objawienie Pańskie jest świętem wiary i apostołowania wiary. „W tym święcie uczestniczą zarówno ci, którzy już doszli do wiary, jak i ci, którzy znajdują się na drodze do niej. Uczestniczą w nim, dziękując za dar wiary, podobnie jak Mędrcy, którzy pełni wdzięczności uklękli przed Dziecięciem.

W święcie tym uczestniczy Kościół, który co roku coraz bardziej uświadamia sobie swoje posłannictwo. Do ilu jeszcze ludzi trzeba zanieść wiarę! Ileż ludzi potrzeba przywrócić do wiary, którą utracili, co często bywa jeszcze trudniejsze aniżeli pierwsze nawrócenie. Kościół jednak, świadomy owego wielkiego daru, daru Wcielenia Boga, nie może nigdy zaprzestać swojej misji, nie może się zatrzymać. Musi ustawicznie szukać dostępu do Betlejem dla wszystkich ludzi i wszystkich epok. Objawienie Pańskie jest świętem Bożego wyzwania”.

Objawienie Pańskie przypomina nam, że powinniśmy użyć wszystkich środków, by nasi przyjaciele, krewni i koledzy zbliżyli się do Jezusa. Jednym trzeba będzie ułatwić lekturę książki zawierającej uzdrawiającą naukę wiary, innym szepnąć słowa zachęty, aby zdecydowali się na wyruszenie w drogę, jeszcze innym trzeba będzie mówić o potrzebie formacji duchowej.

Kończąc nasza dzisiejszą modlitwę, nie prosimy świętych Królów o dar złota, kadzidła i mirry; chciejmy ich raczej prosić, aby wskazali nam drogę do Chrystusa, byśmy mogli codziennie przynosić Mu swoje złoto, swoje kadzidło i swoją mirrę. Prośmy również „Matkę Bożą i Matkę naszą, aby przygotowała nam drogę, która prowadzi do pełni miłości: Jej słodkie serce zna najpewniejszą ścieżkę prowadzącą do spotkania z Chrystusem. Trzej Królowie mieli swoją gwiazdę. My mamy Maryję, Stella maris, Stella ońentis”.

Poprzedni wpis | 2012-1-04Czwartek 5 stycznia
Następny wpis | 2012-1-06Sobota 7 stycznia

Zostaw komentarz