Poniedziałek 14 maja

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”


Jesteśmy przyjaciółmi Boga! Mamy oczywiście problem z wzajemnością, to znaczy Bóg nas traktuje jak przyjaciół, ale my Boga nie. A On chce, byśmy traktowali Go jak przyjaciela, czyli odpowiedzieli miłością na miłość, lojalnością na lojalność i gotowością pójścia za Nim. Łatwo jest brać dowody przyjaźni, trudniej jest je dawać. On nas jednak wybrał na swoich przyjaciół, znając naszą słabość i wiedząc, że my przyjaźni dopiero się uczymy. Człowiek Boży to ten, kto potrafi kochać. Miłość na jaką stać człowieka jest nie do opisania i wypowiedzenia, do tego, co człowiek otrzymał od Boga. Człowiek musi pokazywać innym, że należy do Boga. Jak to robić? Jak pokazać w swoim środowisku, w swoim zakładzie pracy, w swojej rodzinie, że należy się do Boga? Nie ma lepszej drogi niż miłość. Właśnie w ten sposób najlepiej możemy pokazać, że należymy do Miłości. Miłość zmienia ludzi i zmienia więzi pomiędzy ludźmi. Miłość pomiędzy wierzącymi buduje wspólnotę. Miłość męża i żony oraz między nimi a dziećmi utrwala małżeństwo i rodzinę. Więzi zbudowane na miłości bezwarunkowej są trwałe. Jako przyjaciele Jezusa, napełnieni Duchem Świętym, w Jego mocy świadczmy o Panu- Który jest Zbawicielem każdego człowieka. Jeśli będą świadkiem, wtedy zobaczą, że tylko tak można kochać.

Poprzedni wpis | 2012-5-12Niedziela 13 maja
Następny wpis | 2012-5-14Wtorek 15 maja

Zostaw komentarz