Poniedziałek 18 czerwca

„Nie stawiajcie oporu złemu”


Chrystus Pan Mówi: „Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi”. Wydaje się nam, że jest to przesada. Ale On, kiedy wypowiadał to zdanie, nie rozumiał go w sensie dosłownym. Przecież nie nadstawił drugiego policzka, kiedy Go uderzył sługa najwyższego kapłana. Przeciwnie, zapytał: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?” Gdybyśmy dosłownie wprowadzili w życie ten nakaz Chrystusa, musiałby nastąpić kres wszelkiego porządku społecznego. Silni i źli korzystaliby ze słabości chrześcijan, a świat byłby pełen złodziei, morderców i gwałcicieli oraz ludzi pokrzywdzonych, żebraków prześladowanych. Sens Chrystusowego zdania: „Kto cię uderzy w prawy policzek…” jest taki: jeśli to nie szkodzi zewnętrznemu porządkowi albo jeśli przykład twojej cichości, cierpliwości posłuży komuś, na przykład samemu prześladowcy- cierpliwie znieś obelgę, pomścij się przebaczeniem. Takie wyjaśnienie powyższych słów podał sam Pan Jezus i podkreślił je swoim zachowaniem. Przed sądem, gdzie ma się dokonywać sprawiedliwość, bez protestu przyjął niesprawiedliwy wyrok śmierci na krzyżu, gdyż śmierć ta potrzebna była dla zbawienia, była dobrem dla wszystkich ludzi- także i tych, którzy Go na nią skazali. Prośmy więc o światło i siłę, abyśmy zawsze we właściwy sposób rozumieli Chrystusa i abyśmy Go odważnie naśladowali.

Poprzedni wpis | 2012-6-16Niedziela 17 czerwca
Następny wpis | 2012-6-17Wtorek 19 czerwca

Zostaw komentarz