Poniedziałek 2 stycznia

WZYWANIE ZBAWICIELA

Stosunek do Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa.


Obok imienia Jezus powinniśmy mieć na naszych ustach imiona Maryi i Józefa: imiona, które sam Pan często wymawiał.

Pobożność pierwszych chrześcijan nadała imieniu Maryi różne określenia: Najmilsza, Gwiazda Morza, Pani, Królowa, Piękna… Święty Hieronim nazwał Ją Stella Maris, Gwiazdą. Morza; Ona pośród burz życia prowadzi nas do bezpiecznego portu.

To zbawienne imię powinniśmy mieć na naszych ustach bardzo często, lecz w sposób szczególny gdy czegoś potrzebujemy lub przezywamy trudności. Na naszej drodze ku Bogu pojawią się burze, które Pan dopuszcza, byśmy oczyszczali swe intencje i wzrastali w cnotach; i jest możliwe, że trudności spowodują walką zniechęcenie lub zmęczenie. Będzie to właściwa chwila, by zwrócić się do Maryi, wzywając Jej imienia. „Jeśli podniosą się wiatry pokus, jeśli zderzysz się z rafami pokusy, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli unoszą cię fale pychy, ambicji lub zawiści, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli w okręt twej duszy uderzą gwałtownie gniew, chciwość lub nieczystość, patrz na Maryję. Jeśli przerażony pamięcią o swoich grzechach, zawstydzony brzydotą twego sumienia, zlękniony na myśl o sądzie zaczynasz się pogrążać w bezdenną otchłań smutku lub w przepaść rozpaczy, pomyśl o Maryi. W niebezpieczeństwach, trwogach, wątpliwościach, myśl o Maryi, wzywaj Maryi. Niechaj Maryja nie schodzi z twoich ust, nie oddala się z twego serca; a żeby uzyskać Jej wstawienniczą pomoc, nie oddalaj się od przykładów Jej cnót. Jeżeli za Nią pójdziesz, nie zbłądzisz, jeżeli będziesz Ją prosił, nie popadniesz w rozpacz, jeżeli o Niej będziesz myślał, nie zginiesz. Jeśli Ona będzie cię trzymać za rękę, nie upadniesz; jeżeli będzie cię strzec, niczego nie musisz się obawiać; jeżeli Ona będzie twoją przewodniczką, nie zmęczysz się; jeżeli Ona będzie ci pomagać, szczęśliwie dotrzesz do portu.

Wzywajmy Jej imienia zwłaszcza w Zdrowaś Maryjo, a także w innych modlitwach i aktach strzelistych, które wciągu wieków stworzyła pobożność chrześcijańska, a których może nauczyły nas nasze matki.

Nie zapomnijmy, że obok Jezusa i Maryi jest Józef. Tak jak cały Kościół ma dług wdzięczności wobec Najświętszej Maryi Panny, gdyż przez Nią otrzymał Chrystusa, podobnie świętemu Józefowi jest winien wdzięczność i cześć.

Dobrze złączone Imiona one;

Jezus, Maryja, Józef!

Świat ozdabiają, niebo nam dają:

Jezus, Maryja, Józef!

W Was ufność wielka i pomoc wszelka,

Jezus, Maryja, Józef!

Mnie drogę wieczną sprawcie bezpieczną, Jezus,

Maryja, Józef!.

Niezliczone miliony chrześcijan nauczyło się z ust swoich matek tych i innych aktów strzelistych, które następnie powtarzali aż do dnia zgonu. Nie zapominajmy i my codziennie uciekać się wielokrotnie do tej Trójcy na ziemi.

Poprzedni wpis | 2012-1-01Niedziela 1 stycznia
Następny wpis | 2012-1-02Wtorek 3 stycznia

Zostaw komentarz