Poniedziałek 21 listopada

OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Naśladowanie Najświętszej Panny. Odnowienie oddania.


Najświętsza Maryja Panna całkowicie oddała się Bogu z natchnienia Ducha Świętego i być może uczyniła to w tym momencie, kiedy dzieci osiągają wiek rozeznania, który to moment u Niej, pełnej laski, z pewnością był szczególnie promienny; a może była oddana Bogu od samego początku bez potrzeby dokonywania formalnego aktu poświęcenia się…. „Doskonale wiedziała dziewczynka Maryja – twierdzi św. Alfons Maria Liguori – że Bóg nie przyjmuje serc podzielonych, ale chce, aby były całkowicie oddane Jego miłości zgodnie z przykazaniem Bożym: Będziesz miłował Pana Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił, dlatego od chwili, kiedy zaczęła żyć, umiłowała Boga ze wszystkich sił swoich i całkowicie Mu się oddała”. Maryja zawsze należała do Boga, a ta przynależność zapewne była coraz bardziej świadoma, przeżywana z większą miłością.

Dzień dzisiejszy, w którym rozważamy nad tym świętem, które ukazuje całkowite oddanie się Panu, może stanowić dobrą sposobność – każdy dzień ją stanowi – abyśmy odnowili swoje oddanie Bogu pośród naszych codziennych zajęć, w tym miejscu, gdzie On nas postawił. Musimy jednak mieć na uwadze, że każdy krok naprzód w naszym zjednoczeniu z Bogiem powinien koniecznie być czyniony w jedności z Duchem Świętym, Gościem naszej duszy, któremu Matka Najświętsza była tak bardzo uległa. Aby upraszać tę łaskę, może nam być pomocna dzisiaj modlitwa ułożona dla użytku prywatnego przez św. Josemaria Escriva: „Przyjdź, o Duchu Święty, oświeć mój rozum, bym poznał Twoje nakazy; wzmocnij moje serce przeciwko zasadzkom nieprzyjaciela; rozpal moją wole… Usłyszałem Twój głos i nie chcę być zatwardziały i opierać się mówiąc: potem… jutro. Teraz! Żeby nie okazało się, że jutra mi zabraknie.

O, Duchu prawdy i mądrości, Duchu rozumu i rady, Duchu radości i pokoju! Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę, ponieważ Ty chcesz, chcę tak, jak Ty chcesz, chcę, kiedy Ty chcesz…

Prośmy również Najświętszą Maryję Pannę, aby znalazło się dużo ludzi, którzy – ulegli Duchowi Świętemu – oddadzą się Panu całkowicie, tak jak Ona, od pierwszej młodości.

W dniu dzisiejszym wspomina się poświęcenie kościoła Matki Bożej Nowej, zbudowanego w pobliżu Świątyni Jerozolimskiej dla upamiętnienia oddania się, które Najświętsza Maryja Panna, zgodnie z pobożną tradycja, uczyniła z siebie Już w dzieciństwie pod natchnieniem Ducha Świętego, którego laską była napełniona od swego Niepokalanego Poczęcia. W wieku XIV święto to zostało wprowadzone na Zachodzie.

 

Poprzedni wpis | 2011-11-20Niedziela 20 lstopada
Następny wpis | 2011-11-20Wtorek 22 listopada

Zostaw komentarz