Poniedziałek 23 stycznia

SPRAWIEDLIWOŚĆ W SŁOWACH I OSĄDACH

Poszanowanie intymności.


Faktem jest, że ten kto ma zniekształcony wzrok, widzi przedmioty zniekształcone, a kto ma oczy duszy zamknięte, będzie dopatrywał się przewrotnych i ciemnych intencji tam, gdzie istnieje jedynie pragnienie służenia Bogu, albo widział wady, które w rzeczywistości są jego własnymi wadami. Już św. Augustyn radził: „Starajcie się o zdobycie cnót, których w waszym mniemaniu nie mają wasi bracia, a wtedy nie będziecie widzieć ich wad, ponieważ wy ich mieć nie będziecie”. Prośmy gorąco Pana, abyśmy dostrzegali wiele dobrego u tych, którzy żyj ą wraz z nami. W ten sposób będziemy umieli wybaczyć im ich błędy i pomóc im w ich przezwyciężeniu.

Praktykowanie sprawiedliwości w słowach i sądach oznacza również poszanowanie intymności osób, bronienie jej przed obcą ciekawością, nieeksponowanie publiczne tego, co powinno pozostać znane jedynie w gronie rodziny lub przyjaciół. To elementarne prawo bywa często naruszane. „Bez większego trudu można i w dzisiejszych czasach wskazać przypadki agresywnej ciekawości, prowadzącej do niedopuszczalnych ingerencji w cudze życie prywatne. Choćby minimalne poczucie sprawiedliwości wymaga, aby nawet badanie osoby podejrzanej o przestępstwo odbywało się z rozwagą i umiarkowaniem, bez przyjmowania za pewnik tego, co jest tylko przypuszczeniem. Jest zrozumiale, iż niezdrową ciekawość pragnącą wyeksponować to, co nie tylko nie jest przestępstwem, ale może być czynem szlachetnym, należy uznać za przewrotność.

Trzeba bronić godności każdej osoby, jej prawa do milczenia w obliczu sprzedawców podejrzeń, którzy sprawiają wrażenie, jakby prowadzili handel intymnością. W obronie tej powinni brać udział wszyscy uczciwi ludzie, chrześcijanie i niechrześcijanie, ponieważ dotyczy ona wspólnej wartości – słusznego prawa do bycia sobą, do niewystawiania się na pokaz, do zachowywania w słusznym i wstydliwym sekrecie swoich radości, swoich smutków i cierpień rodziny”.

„Sancta Maria, Sedes Sapientiae – Święta Maryjo, Stolico Mądrości. – Wzywaj często w ten sposób Matkę naszą, aby napełniała swe dzieci -w ich nauce, pracy, w ich wspólnym życiu – Prawdą, którą przyniósł nam Chrystus”.

Poprzedni wpis | 2012-1-21Niedziela 22 stycznia
Następny wpis | 2012-1-23Wtorek 24 stycznia

Zostaw komentarz