Poniedziałek 28 stycznia

„Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu…” 

Jezus kieruje się prawem Miłości Boga i bliźniego i pragnie jedności wśród uczniów. Zatem Duch w Jezusie nie może być Duchem nienawiści, nieczystości, rozpaczy i kłamstwa itp. On jest Duchem Prawdy. W odpowiedzi na zarzuty, Jezus oznajmia nam bardzo ważną zasadę. Ten, który nie będzie chciał Ducha Bożego i całkowicie zamknie się na Niego, kogo ogarnie pycha w takim stopniu, że nie będzie potrzebował Boga, temu nie zostaną odpuszczone grzechy. Prośmy o to, aby nasze serca nie zasklepiły się we własnej pysze, własnym egoizmie i próżności, aby otwierały się na działanie łaski przychodzącej do nas z Nieba. Prośmy o światło dla naszych serc, naszych dusz, naszych umysłów, abyśmy mogli dobrze rozpoznać dobro od zła.
Poprzedni wpis | 2013-1-25Niedziela 27 stycznia
Następny wpis | 2013-1-27Wtorek 29 stycznia

Zostaw komentarz