Poniedziałek 09 05 mh

Poniedziałek 9 maja

„Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.”

Dobry pasterz w logice tego świata jest kimś, kto niewiele zyskuje, kto przegrywa swoje życie, a nadto kończy śmiercią. Najemnik zaś chciałby cały czas wygrywać, z tą różnicą, że tylko dla siebie i z pominięciem owiec. W perspektywie życia wiecznego Jezus odniósł dla nas największe zwycięstwo – życie wieczne z Bogiem, ponieważ istotą życia i misji Dobrego Pasterza jest miłość Boga. Ta więź z żywym Bogiem jest dla każdego pasterza źródłem do przewodzenia każdej wspólnocie. Trwanie w zażyłej relacji z Bogiem jest dowodem na to, że pasterz stale poznaje Boga i pragnie być coraz bardziej oddanym sługą we wspólnocie. Dziś ze czcią wspominamy świętego biskupa Stanisława, który do końca trwał przy swojej misji i oddał swoje życie razem z ofiarą Jezusa w trakcie Mszy świętej. Dzięki męczeńskiej śmierci św. Stanisława umocniły się fundamenty wiary w naszym narodzie już w XI w. Panie Jezu, dziękujemy Ci za dobrych pasterzy, których dałeś dla nas, aby strzegli nas przed niebezpieczeństwami od Złego, aby przynosili Boga do naszych dusz i uczyli nas postawy ofiarowania swego życia dla braci i sióstr! Uwielbiamy Cię w Twoim świętym imieniu Jezus!

 

 

Poprzedni wpis | 2016-5-08Niedziela 8 maja 2016
Następny wpis | 2016-5-10Wtorek 10 05 mh

Zostaw komentarz