Poniedziałek 12 czerwca

Poniedziałek 12 czerwca

„Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.”

Spotykają nas różne przykrości umyślnie wyrządzone przez innych, a także też nieświadomie zrobione. „Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28). Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje, skoro mamy miłującego Ojca i trwamy przy Nim? Bóg jest dobry i pragnie naszego szczęścia, a mimo wszystko czasami doznajemy ucisku. Zły chce nas zniszczyć, skłócić, zabrać jedność, radość, bo wie z Kim trzymamy. Robi to na różne sposoby. Podsuwając złe myśli i rozwiązania. A my? Jaka jest nasza reakcja na jego niechybne „gierki”? Czy dajemy mu satysfakcję? Czy jeszcze bardziej pomimo czasami nawet bólu, modlimy się za tę osobę, która świadomie, czy nie – nas zraniła? Czy uwielbiamy Boga w tej osobie, sytuacji i czy zanurzamy w Przenajdroższej Krwi Chrystusa? Przecież Pan jest z nami i da nam siłę, aby to wszystko przetrwać i wyprowadzić dobro. Przyjmując i znosząc to wszystko na chwałę i ze względu na Pana, stajemy się Mu bliżsi. Słowa Jezusa są wciąż aktualne. Pragnąc naśladować Go, powinniśmy iść drogą ośmiu błogosławieństw, gdyż tylko w Nim, każde z nich znajduje swoją realizację. Bóg nagradza nas obficie, bo On nie umie dawać mało. Od naszego „tak” świat wokół nas może mieć więcej światła, radości, pokoju i miłości. Chciejmy być podobni do Jezusa! On nas prowadzi i daje to, czego potrzebujemy. Bądź uwielbiony, Panie, w naszym życiu!

Poprzedni wpis | 2017-6-09Sobota 10 czerwca
Następny wpis | 2017-6-12Wtorek 13 06 mh

Zostaw komentarz