Poniedziałek 17 marca

Poniedziałek 17 marca

„Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

 

Jezus mówi w dzisiejsze Ewangelii : „odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. Miłosierdzie Boga przywraca życie człowiekowi. Dobrą miarą, naszym wzorcem jest Jezus. Na ile nasza miara odstaje od tej jaką mamy daną za wzorzec? Codzienność jest tego najlepszym dowodem. Nasza postawa czyni z nas sędziego wobec samego siebie. Jeżeli osądzamy innych, potępiamy lub nie chcemy przebaczyć, to wróci to samo do nas. Natomiast jeśli okażemy innym miłosierdzie – szukając w nich dobra, a nie zła – to tego też doświadczymy. Panie, wlej w nasze serca Twoją Miłość i Miłosierdzie, abyśmy każdego bliźniego traktowali i kochali tak, jak Ty sam!

 

Poprzedni wpis | 2014-3-14Niedziela 16 marca
Następny wpis | 2014-3-17Wtorek 18 marca

Zostaw komentarz