Poniedziałek 2 maja

Poniedziałek 2 maja

 

„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.”

 

Jezus mówi te słowa do uczniów na Ostatniej Wieczerzy przed Męką. Przygotowuje ich do głoszenia Ewangelii i świadczenia o Nim, gdy odejdzie do Ojca. Chrystus wie, że po Jego ukrzyżowaniu, przerażeni i zagubieni apostołowie nie będą zdolni do wypełnienia tej misji. Dlatego zapowiada przyjście Ducha Świętego, który ich umocni, aby nie załamali się w wierze w czasie prześladowań. Jest to Duch posłany przez Syna od Ojca, który będzie nieustannie ich wspierał, czyniąc z nich wiarygodnych świadków zmartwychwstałego Jezusa. Jest to Duch Prawdy, który daje świadectwo o Chrystusie. Pod Jego wpływem, apostołowie z mocą będą głosić wszystkim Prawdę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, wbrew wszelkim przeszkodom. Jest to Duch Pocieszyciel, który umacnia uczniów w godzinach próby, aby świadectwem swego życia potwierdzali głoszoną Prawdę. Parakletos, to po grecku wspomożyciel, obrońca. Duch Święty nie tylko niesie radość i nadzieję, ale wspiera swą mocą tam, gdzie jesteśmy bezradni. My też, jako uczniowie Jezusa, mamy być Jego świadkami wobec innych ludzi. Otrzymaliśmy Ducha Świętego na chrzcie i bierzmowaniu. Jak wygląda nasza współpraca z Duchem Świętym? Czy otwieramy się na Niego i rozwijamy Jego dary? Pozwólmy Mu działać w życiu z całą mocą i ufajmy Jego natchnieniom. On będzie nami kierował, dawał słowa, siły i światło. Przyjdź Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy i męstwa, napełnij nas swoim światłem i mocą, byśmy z odwagą świadczyli o zmartwychwstałym Jezusie!

 

 

Poprzedni wpis | 2016-4-29Niedziela 1 maja 2016
Następny wpis | 2016-5-02Wtorek 3 maja 2016

Zostaw komentarz