Poniedziałek 26 maja

Poniedziałek 26 maja

„Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku”.

 

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje, jaka jest rola uczniów w świecie, wyjaśnia również działanie Ducha Pocieszyciela w misyjnym posługiwaniu. Duch Święty jest Duchem Prawdy. Jego słuchając, nie ulegniemy dezinformacji w sprawach Bożych. Gdy trwamy w Bożej miłości przez przyjmowanie jej jak również dzielenie się nią z innymi, doświadczamy wszystkich jej owoców. Pan otwiera nasze serca i posyła do nas Ducha Świętego. Bez Jego działania – jak czytamy w Piśmie Świętym – nikt nie może wyznać, że Panem jest Jezus. On daje siłę w chwilach próby. Umocnieni Duchem Świętym stajemy się gotowi do życia w wierności, mimo trudów. Prośmy nieustanie, aby nas napełniał!

 

 

Poprzedni wpis | 2014-5-24Niedziela 25 maja
Następny wpis | 2014-5-27Wtorek 27 maja

Zostaw komentarz