Poniedziałek 5 maja

Poniedziałek 5 maja

„Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy.

 

Troska człowieka o pożywienie jest dla niego konicznym warunkiem, by przeżyć każdy dzień. Ten pokarm, chleb dla ciała, nie zaspokoi w pełni oczekiwań człowieka, który wykracza poza doczesność. Jedynym Dawcą prawdziwego chleba, pokarmu na życie wieczne jest Jezus, który ofiaruje nam swoje ciało. W Nim jest pełnia życia i miłości. Im częściej bierzemy do siebie Jego ciało, upodabniamy się do Niego w byciu darem dla Boga oraz dla bliźnich. Ten pokarm przygotowuje nas do życia wiecznego. Ubrani w szatę łaski będziemy cieszyć się i radować z Bogiem na wieki. Jezus wciąż daje siebie nam i to do końca!

 

 

Poprzedni wpis | 2014-4-30Niedziela 4 maja
Następny wpis | 2014-5-05Wtorek 6 maja

Zostaw komentarz