Środa 1 sierpnia


„Królestwo Boże podobne jest do skarbu i perły”

Jezus poprzez przypowieści stara się nam przybliżyć prawdę o Królestwie Niebieskim. Dzisiaj przyrównuje je do skarbu ukrytego na roli, do drogocennej perły. Z pewnością już w wielu sercach od razu powstaje myśl, iż wiadomo, że Królestwo jest bezcenne i nie ma, o co kruszyć kopii. Gdybyśmy tak rzeczywiście wszyscy uważali… Dobrze znamy tę przypowieść o skarbie i perle, ale nie upatrujemy skarbu w Królestwie Niebieskim? Co sprawia, że choć tyle wiemy, tyle już lat żyjemy tą wiarą, słyszeliśmy wielokrotnie przypowieści i znamy je na pamięć, potrafimy wytłumaczyć ich przesłanie, a jednak nie traktujemy Królestwa Niebieskiego jako skarbu, jako perły drogocennej, a w sercach naszych nie kiełkuje wybujałe „drzewo gorczycy” Każdy powinien stale sięgać po Pismo św. Stale od nowa podejmować trud czytania, stale od nowa wczytywać się w te treści i wczuwać w ich Ducha. Bowiem nie jest to zwykła książka, którą czytając zna się właściwie na pamięć, ale nic poza tym. My już wiele znamy na pamięć. A jednak powiedzmy sobie prawdę: Nie znamy nic. Bo prawdziwe poznanie jest wtedy, kiedy poruszone zostaje serce i dusza. Kiedy czytając doznajesz nagłego olśnienia. Kiedy nagle pewne sprawy, problemy jawią ci się w nowym świetle. Gdy odkrywasz od nowa jakąś prawdę, zachwycasz się nią, bo ona dotyka głębi twego jestestwa. Tak samo jest z odkryciem Królestwa Niebieskiego. Dopóki nie odkryjesz istoty tegoż Królestwa, nie będziesz rozumiał, po co sprzedawać cały majątek, by kupić ten kawałek ziemi z ukrytym skarbem. Dopóki twoje serce nie zawoła radośnie z powodu odkrycia Królestwa Niebieskiego w tobie, nie pozbędziesz się wszystkiego, by kupić tę jedną bezcenną perłę. Fragment ten niesie wielkie bogactwo poznania prawdy, głębię Królestwa Niebieskiego. Ceną tegoż Królestwa jest sam Bóg – wartość najwyższa, bezcenna, niepojęta. Ceną wejścia do tego Królestwa jest nasze wyzbycie się siebie, wyrzeczenie. W porównaniu z Bogiem, jest to niczym. Jednak z powodu naszej nędzy, małostkowości i słabości, wydaje się nam to posiadać wartość. Dlatego trudno jest nam z tego zrezygnować. Jednak mając na uwadze wartość skarbu większą od naszej ceny, spróbujmy „sprzedać wszystko, co mamy i kupmy tę rolę”. Poczujmy się drogocennymi perłami, dla których Bóg poświęcił wszystko i odwzajemnijmy Jego miłość. A posiądziemy Królestwo Niebieskie.

Poprzedni wpis | 2012-7-30Wtorek 31 lipca
Następny wpis | 2012-8-01Czwartek 2 sierpnia

Zostaw komentarz