Środa 21 lipca

CNOTY LUDZKIE

2. W Jezusie Chrystusie cnoty posiadają swoją pełnię.


„Cnoty ludzkie są trwałymi dyspozycjami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze uczucia i kierują i naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Pan chce, abyśmy w swoim życiu praktykowali wszystkie cnoty naturalne: optymizm, wielkoduszność, porządek, odwagę, radość, serdeczność, szczerość, prawdomówność… Pragnie abyśmy naśladowali Go, widząc w Nim doskonałego Boga i doskonałego Człowieka. W Nim bowiem dostępujemy pełni cnót osobowych. Będąc Bogiem okazał się głęboko ludzkim. „Nosił ubiór swojej epoki, spożywał zwykłe posiłki, zachowywał się według zwyczajów miejsca, rasy i epoki, do których należał. Nakładał ręce, rozkazywał, gniewał się, uśmiechał, płakał, dyskutował, czuł zmęczenie i senność, głód i pragnienie, trwogę i radość. A zjednoczenie, zespolenie się bóstwa i człowieczeństwa było całkowite, tak doskonałe, że wszystkie jego działania były równocześnie boskie i ludzkie. Był Bogiem i lubił nazywać się Synem Człowieczym. Sam Chrystus domagał się od wszystkich doskonałości zawartej w prawie naturalnym. On sam formował swoich uczniów nie tylko w cnotach nadprzyrodzonych, ale też w zachowaniu społecznym, w szczerości, w szlachetności, w wyważonych sądach… Sam również oczekiwał wdzięczności od trędowatych, których uzdrowił, oraz przejawów grzeczności i dobrych manier, właściwych ludziom dobrze wychowanym. Tak wielkie znaczenie przywiązywał Jezus do ludzkich cnót, że rzekł swoim uczniom: Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?

Jeżeli w sprawach ludzkich będziemy starali się być prostymi, lojalnymi, pracowitymi, wyrozumiałymi, zrównoważonymi itd., będziemy naśladowali Chrystusa, który jest wzorem naszego postępowania i staniemy się dobrą glebą, w której cnoty nadprzyrodzone łatwo zapuszczą swoje korzenie. Dlatego często winniśmy wpatrywać się w Nauczyciela i widzieć w Nim pełnie wszystkiego, co w życiu ludzkim jest szlachetne i prawe. W Jezusie mamy ideał ludzki i boski, do którego winniśmy się upodabniać.

Poprzedni wpis | 2010-7-18Wtorek 20 lipca
Następny wpis | 2010-7-18Czwartek 22 lipca

Zostaw komentarz