Środa 24 października

„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie”


Każdego Pan obdarzył jakimś darem. Jedni dostali bystrość umysłu, inni zdrowie, siłę fizyczną bądź urodę, zdolności artystyczne, wykształcenie, czy wychowanie. Posiadanie jakiegoś talentu nie jest naszą zasługą . Otrzymaliśmy jakiś dar, nie dla siebie i dla swojej chwały, ale by przez niego służyć innym, nade wszystko Bogu. Nie można się jednak skupić tylko na talentach, możliwościach, władzy czy dobrach materialnych. Bardzo istotna jest odpowiedzialność. Ci, którzy otrzymali Dobrą Nowinę nie mogą zachować jej tylko dla siebie. Musimy przyjąć odpowiedzialność za każde słowo i czyn, a przede wszystkim za naszą wiarę. Mam być człowiekiem, który nie marnuje czasu, lecz pracuje dla swego Pana. A przez swoją pracę mam pozyskiwać innych dla królestwa niebieskiego.
Poprzedni wpis | 2012-10-22Wtorek 23 października
Następny wpis | 2012-10-22Czwartek 25 października

Zostaw komentarz