Środa 28 marca

„Każdy, Kto Popełnia Grzech, Jest Niewolnikiem Grzechu”


Jezus mówi o niewoli grzechu, niewiary i obojętności człowieka wobec Boga. Wierząc w Niego i wierząc Jemu- poznacie prawdę. Prawdą jest jedynie Bóg. Wtedy z miłością będziecie uczniami i naśladowcami Jezusa. Przecież Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna, aby wyrwał ludzi z niewoli grzechu, aby ich uratował, zbawił. Ta prawda uwolni ludzi, którzy zaufali do końca Jezusowi od tego zła, co ich oddziela od Boga. Ta prawda wyzwoli ich z trwania w grzechu niewiary. Dużo ludzi myśli, że jedynym przejawem wolności jest możliwość robienia tego, co się chce. Tymczasem pierwszym warunkiem wolności jest brak win i brak jakiegokolwiek uwikłania w zło. Pierwszą niewolą i panem jest więc grzech, niekontrolowana namiętność, nieposkromiona pasja czy rządza pieniędzy. Popełniane zło czyni człowieka winnym, a człowiek winny nie jest przecież wolny. Nadto grzech jest wyparciem się miłości do Boga. Kto się nie przyznaje do Boga jako swego Ojca, ten staje się bezbronny i szybko traci wolność. Nie jesteśmy w stanie robić co chcemy bez wsparcia, które daje nam Bóg. Jezus jest jedynym, który gwarantuje nam wieczną wolność. Bo nawet jeśli wpakujemy się w jakieś zło zaciągając winy, On nas już odkupił, i to całkowicie za darmo z miłości do człowieka. Dopiero wtedy zniknie z powierzchni świata niewolnictwo, kiedy wszyscy pozwolimy się doprowadzić do społeczności dzieci naszego Ojca.

 

Poprzedni wpis | 2012-3-26Wtorek 27 marca
Następny wpis | 2012-3-28Czwartek 29 marca

Zostaw komentarz