Środa 9 maja

„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym , a Ojciec Mój jest tym, który go uprawia”


Zjednoczenie z Jezusem czyni nasze życie owocnym i oczyszcza nas z różnych błędów i słabości. Bóg z miłości i w pełni Swego szczęścia stworzył człowieka i powołał go do szczęścia, czyli do życia w Szczęściu i w pokoju Jego miłości. Dlatego trwałe szczęście człowiekowi daje jedynie Miłość Boża. Miarą jej obecności w człowieku jest stopień jej zjednoczenia z Bogiem. Słowo Boże oczyszcza duszę, gdy się Je przyjmuje z wiarą i wiernie wypełnia. Te słowa mają więc ogromną wartość dla naszego zbawienia i pojednania się z Panem. Każde słowo jest światłem, które oświeca drogi mego życia w ciemnościach tego świata upadłego i pogrążonego w grzechach nieposłuszeństwa Twojej Woli. Tylko pełna i trwała jedność w Bożej Miłości z Jezusem „przynosi owoc obfity”, gdyż –jak Jezus sam to mówi,- bez Niego nikt nie potrafi uczynić czegoś trwale dobrego. Widać to dziś w całym świecie! Zawsze trzeba pamiętać, że najpierw człowiek musi słuchać Boga i być Mu posłuszny, a wtedy Bóg chętnie wysłucha dobrych próśb człowieka.

Poprzedni wpis | 2012-5-07Wtorek 8 maja
Następny wpis | 2012-5-08Czwartek 10 maja

Zostaw komentarz