Sobota 1 listopada

Sobota 1 listopada

„Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.”

 

Obchodzimy dziś święto wszystkich świętych, czyli tych szczęściarzy, którzy już dotarli do celu i na zawsze zjednoczyli się z Bogiem Ojcem. Uświęcili się przez naśladowanie Chrystusa drogą Błogosławieństw, stając się do niego podobni. Starajmy się i my dostąpić tej łaski, już tu na ziemi, byśmy dostąpili szczęścia o jakiej mówi nam dzisiaj ewangelia. Ubóstwo, cierpienie, łagodność, pokora, smutek, sprawiedliwość, czystość, miłosierdzie – to nie są wartości, do których zachęca nas świat. Ale jeśli wierzymy, że nasze życie nie kończy się na śmierci i będziemy wypełniać naukę jaką polecił nam Pana, to już mamy się cieszyć i radować, z darów jakie później otrzymamy! Prośmy naszych świętych w niebie, którzy znają trudy życia i zmagania się w codzienności, o modlitewną opiekę i wstawiennictwo u Boga za nami, którzy nieudolnie próbujemy na ich wzór naśladować Chrystusa.

 

 

Poprzedni wpis | 2014-10-30Piątek 31 października
Następny wpis | 2014-11-01Niedziela 2 listopada

Zostaw komentarz