Sobota 13 lipca 2013

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”

Wybór Chrystusa oznacza gotowość do męczeństwa, czyli okazji do świadectwa wobec ludzi. Przyjęcie miłości Odkupiciela skłania duszę do dzielenia się wielkim dobrem z bliźnimi. W ten sposób świadczymy o jedynej prawdzie, którą jest Jezus Chrystus. Wielkim nieporozumieniem jest stan, w którym przeczę samemu sobie, jeśli tylko wybrałem drogę z Jezusem. Być może jest w moim sercu obawa i lęk o siebie, strach przed opinią i wyśmianiem przez ludzi. Duchu Święty, wypal w nas to, co krępuje nasze serce i usta w wyznawaniu wiary Jezusowi Chrystusowi!

Poprzedni wpis | 2013-7-11Piątek 12 lipca
Następny wpis | 2013-7-13Niedziela 14 lipca

Zostaw komentarz