Sobota 13 lutego

Sobota 13 lutego

„Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

Jezus przyszedł na świat zbawić wszystkich ludzi. Szczególną jednak troską otaczał najbardziej potrzebujących, odtrąconych przez społeczeństwo, chorych i grzeszników. Spotykał się i rozmawiał z celnikami, trędowatymi. Jego spojrzenie i słowa przywracały im godność, sens i hierarchię wartości w życiu. A jak my odnosimy się do ludzi uwikłanych w zło i grzech? Tak łatwo nam ich oceniać i potępiać, a tak trudno nawiązać z nimi kontakt i przyjść z pomocą. A może unikamy ich towarzystwa, aby nie narażać się na kłopoty i przykrości z ich strony? Historia Lewiego, celnika z dzisiejszej Ewangelii, uczy, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Nawet, jeśli ktoś po uszy tkwi w grzechu i grzesznym środowisku, może wrócić do Boga i odkryć życiowe powołanie. Jezus nigdy z nas nie rezygnuje. Nasze słabości, błędy, grzechy i porażki nie przekreślają w Jego oczach, ale pozwalają głębiej doświadczyć Jego miłosierdzia. Czy mamy pragnienie i odwagę Lewiego zerwać radykalnie z dotychczasowym grzesznym życiem i zawierzyć je Jezusowi? Jest czas Wielkiego Postu. Stańmy dziś przed Panem i posłuchajmy Jego wezwania: „Pójdź za Mną”! Jezu, oddajemy Ci dziś wszystkie nasze słabości, grzechy i lęki. Pomóż nam iść Twoją drogą, ufając Twemu Miłosierdziu i łasce!

 

Poprzedni wpis | 2016-2-12Piątek 12 lutego
Następny wpis | 2016-2-14Niedziela 14 lutego

Zostaw komentarz