Sobota 14 kwietnia

„Idźcie Na Cały Świat I Głoście Ewangelię Wszelkiemu Stworzeniu!”


Jezus najpierw idzie do najbardziej potrzebujących, czyli ubogich. Idzie do tych, którzy najbardziej potrzebują umocnienia. To właśnie ci ludzie są dla Niego najważniejsi! Wcale nie ci wysoko urodzeni, ani ci zamożniejsi, ani ci sławni. Nauczmy się od Jezusa stawiania ubogich na pierwszym miejscu. Jeśli chcemy uczynić ten świat lepszym… To dziwne, ale wiara w zmartwychwstanie nie jest rzeczą łatwą. Kiedy więc ktoś mówi nam o zmartwychwstaniu, wówczas rodzi się w nas podejrzenie, że to nie jest prawda, lecz „pobożne życzenie”. W każdym razie łatwiej wierzymy w złe wieści, niż dobre. Pan Jezus to rozumie i dlatego chce nam dać doświadczenie tego, co dobre, chce nam dać doświadczenie spotkania z Nim. Oni widzieli dzieło Jezusa, zobaczyli jak On głosił ewangelię im i wielu innym ludziom w Galilei, Judei, Jerozolimie, Samarii. Powinni rozpocząć dzieło Boże na całym świecie. Nam dziś też chce dać takie doświadczenie. Chodzi tylko o to, abyśmy w obliczu słabej wiary nie uciekali przed modlitwą, która służyć ma spotkaniu z Bogiem i przed wspólnotą uczniów Chrystusa w której On się ukazuje. Nie czekali na jakąś inną dogodną chwilę, czy czas do głoszenia ewangelii.

 

Poprzedni wpis | 2012-4-07Piątek 13 kwietnia
Następny wpis | 2012-4-13Niedziela 15 kwietnia

Zostaw komentarz