Sobota 19 marca

POWOŁANI DO ŚWIĘTOŚCI

2. Uświęcać własną pracę, uświęcać się w pracy, uświęcać innych poprzez pracę. Do przemiany społeczeństwa potrzebni są święci.


Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Świętość, wzrastającą miłość do Boga i innych możemy zdobyć wśród codziennych spraw naszego życia. „Żeby kochać Boga i służyć Mu, nie potrzeba czynić rzeczy wyjątkowych. Od wszystkich łudzi bez wyjątku Chrystus domaga się, by byli doskonali, jak doskonały jest ich Ojciec Niebieski (Mt 5, 48). Dla olbrzymiej większości ludzi być świętym oznacza uświęcać własną pracę, uświęcać się w swojej pracy i uświęcać innych poprzez pracę i w ten sposób spotkać Boga na drogach swego życia.

Żeby praca, jakiekolwiek godziwe zajęcie, mogła się zamienić w środek świętości, musi być po ludzku dobrze wykonana, gdyż nie możemy ofiarować Bogu niczego ze skazą, bo to nie byłoby przyjęte. Dobrze wykonana praca zakłada dbanie o owe drobne obowiązki, które składają się na każdą pracę zawodową. Powinniśmy bardzo wiernie praktykować cnotę sprawiedliwości wobec innych osób i społeczeństwa. Jeżeli popełniliśmy jakiś błąd w stosunku do tych, dla których lub z którymi pracujemy, powinniśmy natychmiast go naprawić. Musimy czynić stałe wysiłki, by doskonalić naszą pracę pod względem zawodowym. Odnosi się to zarówno do przedsiębiorcy, jak i pracownika czy studenta. Odnosi się to do lekarza i do matki wykonującej swoje codzienne zadania w domu.

Uświęcanie się w pracy doprowadzi do tego, że stanie się ona okazją i miejscem obcowania z Bogiem. W tym celu możemy na początku dnia ofiarować ją Bogu, a następnie, wykorzystując każdą sposobność, często ponawiać to ofiarowanie. Podczas wykonywania pracy pojawią się liczne okazje do ofiarowania Bogu drobnych umartwień, które będą wzbogacać życie wewnętrzne i samą wykonywaną pracę; a także okazje do ćwiczenia się w cnotach ludzkich (pracowitości, wytrwałości, radości…) i w cnotach nadprzyrodzonych (wiary, nadziei, miłości, roztropności…).

Praca powinna być środkiem ukazywania Chrystusa innym ludziom. Są zawody, które wywierają bezpośredni wpływ na życie społeczne: nauczanie, praca w środkach społecznego przekazu, sprawowanie funkcji publicznych w kraju. Ale nie ma takich prac, które by nie miały związku z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Nawet przy rozwiązywaniu technicznych problemów w przedsiębiorstwie, albo w sposobie prowadzenia przez matkę domu, można podejmować odmienne decyzje radykalnie różne, uzależnione od tego czy się posiada pogańską, czy chrześcijańską wizję życia. Kto nie posiada wiary, będzie miał zawsze niepełną wizję świata, a chrześcijański sposób postępowania często będzie kontrastował z chwilową modą, ze zwyczajami panującymi wśród kolegów wykonujących ten sam zawód. Są to szczególnie odpowiednie okazje, by dać innym poznać Chrystusa wystarczy postępować po chrześcijańsku, z pełną naturalnością i stanowczością.

Świat potrzebuje Boga tym bardziej, im częściej powtarza, że Go nie potrzebuje. Kiedy jako chrześcijanie będziemy się starać naprawdę naśladować Chrystusa, damy Go poznać innym. „Oto sekret. Sekret jawny dla wszystkich: ilekroć brakuje świętych, świat znajduje się w kolejnym kryzysie.

Bóg chce mieć garstkę „swoich” ludzi w każdej działalności ludzkiej. – Wówczas nastąpi; Christi in regno Chństi – pokój Chrystusa w królestwie Chrystusowym. Uświęcać pracę. Uświęcać się w pracy. Uświęcać poprzez pracę.

Poprzedni wpis | 2011-3-14Piątek 18 marca
Następny wpis | 2011-3-14Niedziela 20 marca

Zostaw komentarz