Sobota 22 czerwca

„Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”.


Boże, jak często brakuje nam wiary w Twoją troskę. Ty jednak zawsze pragniesz dla nas dobra, chcesz nas oczyszczać, uwalniać i prowadzić po ścieżkach naszego życia. Kiedy oddajemy się w Twoje ręce Jezu, pozostajemy wewnętrznie wolni i piękni. Zwykle droga samowystarczalności oddala nas od Boga i od ludzi, powodując niepokój i lek. Czy odkryliśmy już smak dobrego pożywienia, jakie daje nam Bóg? Czasem nam trudno zrozumieć, że się zbytnio troszczymy. Odczuwamy taki nacisk życia i jego problemów, że nie widzimy innej możliwości zaradzenia sprawie. Narzędziem tej walki jest zawierzenie Bogu, nadzieja, o czym mówi nam Chrystus w Ewangelii. Panie, Ty masz dla nas tak wiele darów, prosimy Cie o dar mądrości. Pokazuj nam, które sprawy służą budowaniu Twego Królestwa i daj nam gorliwość w trosce o nie.

Poprzedni wpis | 2013-6-20Piątek 21 czerwca
Następny wpis | 2013-6-21Niedziela 23 czerwca

Zostaw komentarz