Sobota 25 03 mh

Sobota 25 marca

„Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.”

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego na nowo patrzymy na Maryję. Na nowo, gdyż co roku przeżywając tę samą tajemnicę, stajemy się coraz inni, bogatsi o nowe doświadczenia, po wielu upadkach i powstaniach, bo ważnych wydarzeniach dla rodziny i narodu. Jesteśmy cały czas w drodze, a tajemnica jest niezmienna i zaprasza nas do przyjęcia tej samej postawy względem Boga, jak uczyniła to Maryja. Możemy sobie pomyśleć, że nie jesteśmy tak święci jak Maryja, więc po co Bóg ma do nas przychodzić z jakąś propozycją. Owszem, Maryja była wolna w zupełności od grzechu pierworodnego, ale to nie jest główny powód, by się opierać głosowi Bożemu. Bóg wybrał nas przed założeniem świata, zanim pojawił się grzech, tak więc każda propozycja pełnienia większego dobra oraz zaproszenie do głębszej więzi z Bogiem, jest Jego odwiecznym zamysłem i wyrazem Jego miłości dla nas. No tak, zgoda, ale Maryja została wybrana na Matkę Syna Bożego, a my nie mamy tak wielkiej misji do wypełnienia. Jak najbardziej, niemniej każdy z nas ma taką misję w życiu, której nikt inny nie wykona oprócz nas, dlatego my też mamy swoje zwiastowania – chwile spotkania z Bogiem, w których zaprasza nas do niepowtarzalnej przygody, dzieła, bądź misji. Nie ma ludzi, których by Bóg pominął. A nawet, gdy ktoś z nas cierpi, to ta ofiara ma głęboki sens w oczach Pana. Maryja oddała się w zupełności Bogu, jako Jego niewolnica. Oddanie siebie Bogu nie oznacza życia bez problemów, ale przeżywanie tych samych problemów w Bożym świetle i z pomocą, jakiej sobie nie wyobrażamy. Bóg czeka również na nasze oddanie, byśmy otworzyli dla Niego całe serce, by działał przez nas dla bliźnich. Nie bójmy się tego kroku! Bóg jest miłością! Maryjo, w chwili zwiastowania losy świata były zależne od Twojej decyzji, dziękujemy za Twoje „Tak” dla Boga aż do końca, prowadź nas do umiłowania Boga ponad wszystko, a bliźnich i nas samych ze względu na Niego!

 

 

Poprzedni wpis | 2017-3-24Piątek 24 03 mh
Następny wpis | 2017-3-25Niedziela 26 03 mh

Zostaw komentarz