Sobota 26 marca 2016

Sobota 26 marca

 

„Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

 

Wielka Sobota to czas czuwania w ufnym oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Jezusa. Trwając w ciszy przy Jego grobie, wsłuchajmy się, co chce powiedzieć Ukrzyżowana Miłość, która jest silniejsza niż śmierć. Wszystkie czytania Liturgii Wigilii Paschalnej tak pięknie i wymownie prowadzą nas przez historię tej Miłości od stworzenia świata aż do Zmartwychwstania. Święto Paschy obchodzili Żydzi na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Po hebrajsku „pesach” znaczy „przejście”. Dla nas, uczniów Chrystusa, jest to przejście od śmierci do życia. Bez śmierci Jezusa na krzyżu nie byłoby Jego Zmartwychwstania. Chrystus pierwszy przeszedł tą drogę i nią prowadzi, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. On wyprowadza z grobów grzechów, lęków, cierpień i smutków, abyśmy zmartwychwstali do nowego życia. Św. Paweł mówi w dzisiejszym czytaniu: „Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6,11). Jeżeli zaufamy Jego Miłości, to doświadczymy ogromnej radości kobiet z dzisiejszej Ewangelii. One pierwsze, przez swą wierną, czułą miłość, przeżyły radość Zmartwychwstania Jezusa, aby nieść ją światu. My mamy ten dar przyjąć z wiarą, abyśmy przeszli ze śmierci do życia. Chryste, naucz nas umierać dla grzechu, aby rodzić się dla Nieba i już tu, na ziemi przeżywać radość Zmartwychwstania!

 

 

Poprzedni wpis | 2016-3-25Piątek 25 marca 2016
Następny wpis | 2016-3-27Niedziela 27 marca 2016

Zostaw komentarz