Sobota 3 czerwca mh n

Sobota 3 czerwca

 

„Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną. (…) Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.”

Dziś mamy ciąg dalszy spotkania Jezusa z uczniami nad Jeziorem Genezaret. Piotr po wyznaniu miłości do Jezusa, zaczyna się martwić o los, ale nie swój, tylko najmłodszego ucznia – Jana. Pan Jezus znowu pokazuje Piotrowi, gdzie powinien się oglądać. Jezus pokazuje Piotrowi i nam, że ważne jest nasze dziś i teraz. „Ty pójdź za Mną” mówi Jezus do każdego nas. Nie ma sensu obracać się za siebie, by bardziej przejmować się losem osób nam bliskich, a przez to tracić z oczu Pana. Kolejna lekcja, którą nam udziela Jezus, by nie zgubić w sobie zaufania w każdym położeniu. Kiedy wszystko układa się w życiu po naszej myśli, trzeba dziękować Panu i trwać w wdzięczności, a kiedy ból życia doskwiera, gdy nie widzimy sensu w wydarzeniach wokół nas, musimy ponawiać akt zawierzenia Panu i czekać cierpliwie na pomoc. Czy jesteśmy na górze, czy na dole, na pewno jesteśmy uczestnikami Ewangelii i ona spełnia się w nas, choć tego może dziś nie dostrzegamy. Można powiedzieć, że Jezus cały czas działa w naszym życiu i warto przecierać oczy serca, by dostrzegać znaki i cuda. Bardzo wymownie kończy się Ewangelia według św. Jana. Twoje życie jest otwartą księgą, którą najlepiej zna sam Bóg, ale każdy człowiek, z którym się spotkasz będzie miał okazję zobaczyć dzieła Pana w twoim życiu, jeśli tylko na to pozwolisz. Dobra Nowina spełnia się w tobie, gdy słuchasz, czytasz Słowo Pana i żyjesz tym, co jest twoim sercu złożone. Idąc za Panem dostrzeżesz znaki i cuda, Boże interwencje w twoją codzienność i obietnice, które się spełniają. Wystarczy tylko zaufać Panu, a On sam poprowadzi, abyś był do Niego podobny. Duchu Święty, przyjdź do naszych serc, abyśmy z każdym dniem coraz bardziej poznawali Jezusa, Jego miłość i świadczyli o Nim przez miłość do Boga, bliźnich i nas samych!

Poprzedni wpis | 2017-6-02Piątek 02 06 mh
Następny wpis | 2017-6-03Niedziela 04 06 mh

Zostaw komentarz