Sobota 5 października

Sobota 5 października

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.”

 

Te słowa są świadectwem radości mesjańskiej Jezusa. Do głębi swej duszy rozradował się Zbawiciel z powodu przyjęcia orędzia, z którym przyszedł na ziemię i powierzył ludziom Słowa życia. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której to mężczyzna z wielkim przejęciem mówi do ukochanej dziewczyny, iż ją kocha. A ona onieśmielona tą postawą i słowami odpowiada jemu tą samą miłością. Jaka może być radość Jezusa, kiedy ludzie – adresaci dobrej nowiny przyjmują Jego zbawczą obecność, gdy otwierają przed Nim drzwi do swojego serca? Dla Jezusa wystarczy tylko jedno słowo: „Tak”. To słowo do końca życia mówiła i wypełniała patronka dnia dzisiejszego, św. Faustyna Kowalska. Ona stała się szczególnie umiłowaną córką, gdyż została obdarzona szczególnym wejrzeniem miłosiernego Jezusa, który nie potrzebował tytułów naukowych, aby przeprowadzić swoją wolę w życiu i posłudze św. Faustyny. Przymnóż nam Panie prostoty wiary, a jednoczenie dozwól każdemu z nas głębiej wnikać w tajemnice Twojej miłości.

 

Poprzedni wpis | 2013-10-04Piątek 4 października
Następny wpis | 2013-10-05Niedziela 6 października

Zostaw komentarz