Sobota 7 maja 2016

Sobota 7 maja

 

„Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna”.

 

Jezus obiecuje nam dziś, że prosząc Boga Ojca, otrzymamy wszystko, aby radość była pełna. Dobrze jednak wiemy, że nie zawsze dostajemy to, o co się modlimy. Jak więc mamy to robić, aby doświadczyć pełnej radości? Jezus mówi, abyśmy prosili w Jego Imię. To nie dary, o które się modlimy, mają dać radość, ale spotkanie z ich Dawcą. On kocha i pragnie naszego szczęścia. Módlmy się wytrwale, z głęboką wiarą i ufnością, że to co On nam daje, jest dla nas najlepsze. Św. Paweł radzi nam: „O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem” (Flp 4.6). Powinniśmy więc dziękować Bogu za wszystko, nie tylko za to co jest, ale i z to, co będzie. Taka postawa nauczy nas zaufania Bogu w każdych okolicznościach: dobrych i złych. On z każdego nieszczęścia wyprowadzi to, co dla nas najlepsze, jeśli otworzymy się na Jego łaski, pełniąc Jego wolę. Gdy dziękujemy Panu za Jego łaski, On je pomnaża, udzielając nam wciąż nowych i napełniając radością. Św. Paweł zachęca nas: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie” (1Tes 5,16-18). Gdy będziemy to czynić, żyjąc w ciągłym dziękczynieniu i uwielbieniu Boga, doświadczymy mocy uwielbienia w naszym życiu, dającego pełnię radości, pomimo trudności. Otwórzmy się na miłość, pokój i radość, jaką daje nam Bóg. On jest zawsze z nami i prowadzi do szczęścia. UWIELBIAJMY GO!!!

Poprzedni wpis | 2016-5-06Piątek 6 maja 2016
Następny wpis | 2016-5-08Niedziela 8 maja 2016

Zostaw komentarz