Sobota 9 lipca 2016

Sobota 9 lipca

 

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.”


Uczeń powinien wzorować się na swoim Mistrzu. Skoro Jezus jest naszym Mistrzem i Panem, to powinniśmy być Mu wierni we wszystkim, również w trudnościach i w przykrościach. On nie zostawia nas samych. W dzisiejszej Ewangelii, jak echo trzykrotnie powtarzają się Jego słowa: „nie bójcie się”. Nie bójmy się głosić Dobrej Nowiny. Wiara nie jest sprawą prywatną. Bóg chce zbawić każdego i wszyscy ludzie powinni poznać Jego Miłość i Miłosierdzie. „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17). Nie bójmy się trudności i prześladowań z powodu jej głoszenia. Chrześcijanin to człowiek prawdy zawsze gotowy na jej konsekwencje. Lęk związany jest ze złem zagrażającym z zewnątrz, albo wypływającym od nas na skutek grzechu. Bóg uwolni nas od lęku, jeśli Mu zaufamy. Św. Paweł pisał: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam” (Rz 8, 31). Wszyscy jesteśmy w ręku miłującego i wszechmocnego Ojca, który się o nas stale troszczy. Bez Jego woli, włos z głowy nam nie spadnie – zapewnia dziś Jezus. „Nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8, 39). Nie bójmy się przyznawać do Niego, nawet w niebezpieczeństwie. On zwyciężył na krzyżu wszelkie zło, i wyprowadzi nas z każdej trudnej sytuacji, jeśli Mu zaufamy. Jezu, Ty usuwasz z naszego życia wszelki lęk i napełniasz nadzieją. Daj nam odwagę, byśmy byli Ci zawsze wierni!

 

 

Poprzedni wpis | 2016-7-07Piątek 8 lipca 2016
Następny wpis | 2016-7-09Niedziela 10 lipca 2016

Zostaw komentarz