Środa 19 06

Środa 19 czerwca

 

Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. (…) Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. (…) Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu.”

 

Te trzy praktyki pobożne same w sobie są cenne i potrzebne dla człowieka. One dają pewną energię życiu człowieka, bo dotyczą więzi z Bogiem, z bliźnim i z sobą samym. One mogą być najlepszym prezentem dla kogoś, kto jest w potrzebie, bo dotyczą ofiary z czasu dla Boga, z jakiegoś dobra na rzecz osoby potrzebującej, a także stają się okazją do doświadczenia zależności we wszystkim od Boga. Kto praktykuje te wskazania Jezusa może już w sobie przeżywać błogosławieństwo modlitwy w ukryciu, wewnętrznego postu ducha i ciała oraz radości obdarowania bliźniego. Zobaczmy, że łaska Boża objawia się w naszej decyzji i działaniu, bo Jezus podpowiada nam: „Ty zaś gdy chcesz się modlić..” Chrześcijanin jest człowiekiem modlitwy i czynu, gdyż jedno wyjaśnia się w drugim, a drugie jest konsekwencją pierwszego. Po tym właśnie ludzie rozpoznają rozmiar naszego serca i jakość modlitwy po działaniu zgodnie w wolą Bożą. Czy od razu zobaczymy owoce? Niekoniecznie, bo owoce przyjdą w swoim czasie, a najważniejsze będzie dla nas to małe „ukrycie” w NIM. To Bóg sprawi w nas te owoce, że będziemy zachwyceni, ale nie to jest najważniejsze. Tym, co nas uskrzydla w codzienności jest żywe doświadczenie obdarowania nas przez Boga, który pociąga ku sobie przez miłość. Czy w swoim życiu pragnę żyć miłością Bożą? Czy może bardziej żyje oczekiwaniami aprobaty i nagrody od ludzi? Czy umiem tracić czas przed Panem, nie oczekując nadzwyczajności, szybkiego rozwiązania bieżących spraw i problemów? Ile jest w moim życiu tego ukrycia przed Panem i w Nim? W jaki sposób pomagam bliźnim? Niech Maryja, Służebnica Pańska, prowadzi nas drogą ukrycia i pokory do prawdziwego życia, które Bóg udziela hojnie i z miłością.

Poprzedni wpis | 2019-6-18Wtorek 18 06
Następny wpis | 2019-6-20Czwartek 20 06

Zostaw komentarz