Środa 21 sierpnia

Środa 21 sierpnia

 

„Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

 

Człowiek ma wpisane w serce dwie ważne potrzeby: przynależenia do kogoś i godnej pracy przez którą przyczynia się do powstania dobra w świecie. Każdy z robotników został posłany przez gospodarza do pracy w winnicy jako ktoś potrzebny, a później dostał godziwą zapłatę za wykonaną pracę. Możemy dostrzec w tej przypowieści obraz dobrego gospodarza, który nie zadowala się bezczynnością ludzi, ich stagnacją i markotaniem na własny los, a nieraz gorzkich słów adresowanych do pracodawców. Ten gospodarz jest dobrym dla każdego, bo docenia każdy trud włożony w pracę, jaką wykonał. Warto dziś w pierwszej warstwie przypowieści podziękować Bogu za własną pracę, jakakolwiek by nie była, a także za pracodawców, aby nie szemrać po kątkach na ich decyzje i postawę, a bardziej szukać dobra, które realizują i docenić to, co oni czynią. Nie znamy ich często trosk i problemów, więc warto okazywać im uznanie i szacunek, a przede wszystkim w duchu modlić się za nich, aby byli otwarci na Ducha Świętego i dobrze wypełniali swoje zadania. W głębszej warstwie tejże przypowieści można zobaczyć swoje życie jako historię powołania do pracy przez jeden dzień w winnicy, czyli dla Królestwa Bożego, które jest darem od Boga przez Jezusa Chrystusa. Każdy z nas ma swój nieoceniony wkład w rozszerzaniu się tego Królestwa przez swoją modlitwę, przez dobre słowa, rozwijanie talentów, służenie bliźnim i ofiarowanie cierpienia i przeciwności. Może dla nas to wydawać się mało znaczące, ale dla Boga wszystko to ma duże znaczenie ze względu na naszą postawę serca. Dlatego na progu każdego dnia przyzywajmy obecności Ducha Świętego, aby to On kierował nami, inspirował do dobra i miłości, do okazywania wdzięczności każdemu, i do dzielenia się wiarą z bliźnimi. To jest nasza praca, więcej – to jest misja uczniów Jezusa w tym świecie, abyśmy dawali dobre świadectwo o naszym wspaniałym i najlepszym Bogu Ojcu!

Poprzedni wpis | 2019-8-20Wtorek 20 sierpnia
Następny wpis | 2019-8-22Czwartek 22 sierpnia

Zostaw komentarz