Środa 22 03 mh

Środa 22 marca

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. (…) A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”

Słowa Jezusa z Góry Błogosławieństw są na pierwszy rzut oka bardzo wymagające, ale nie tak, jak działa samo Prawo. Jezus przyszedł wypełnić nie tylko samo Prawo i Proroków, ale ponieść konsekwencje nie wypełniania Prawa przez nas, grzeszników. On umarł za nieprzyjaciół Prawa oraz Boga, za tych którzy złamali konkretne przepisy. Cała tradycja Prawa oraz zapowiedzi Proroków o Mesjaszu i Nowym Przymierzu spełniły się w całej pełni w ofierze Jezusa na krzyżu. Szokujące słowa napisał kiedyś św. Paweł, wskazując na miłość Boga do nas wyrażoną w Jezusie: „On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.” ( 2 Kor 5, 21). Każdy z nas ma szansę i możliwość wypełniania małych i większych przykazań, już nie z lęku przed Bogiem i karą, ale wyłącznie dlatego, że Bóg poświęcił wszystko dla mego szczęścia, dla ratowaniu każdego z nas od śmierci wiecznej. On sam wypełnił to Prawo, że poniósł śmierć za każdego z nas, abyśmy mieli nowe życie i radością czekali na wejście do królestwa niebieskiego. Duchu Święty, ześlij swe światło i moc, abyśmy w małych naszych obowiązkach i w relacjach do bliźnich widzieli głębszy sens bycia wiernym Bogu, który nie może nas przestać kochać!

 

 

Poprzedni wpis | 2017-3-21Wtorek 21 01 mh
Następny wpis | 2017-3-23Czwartek 23 03 mh

Zostaw komentarz