Środa 3 kwietnia

Środa 3 kwietnia

„Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia…”

Jezus jest stale odrzucany przez wielu w Izraelu, zwłaszcza przez przywódców ludu. Powoduje to Jego wielkie duchowe cierpienie. Tak dzieje się i w nas, jeśli ktoś nas upokarza czy odrzuca. Mocą dla Jezusa była Jego jedność z Ojcem. Co lub kto daje ci siłę, kiedy jesteś odrzucony przez ludzi? Czy szukasz siły w jedności z Bogiem? Uciekasz się do Niego w swoich trudnościach, kiedy czujesz się niezrozumiany, odrzucony, niesłusznie osądzony? Zło pojawia się w życiu człowieka, kiedy nie chce być „synem”, nie uznaje zależności od Boga, chce być panem samego siebie. Jakie myśli i odczucia budzą się w tobie, kiedy słyszysz, że żyjesz prawdziwie jako syn, kiedy jesteś zależny od Ojca? Czy jesteś otwarty na taka relację? Jezus formułuje dziś ważną zasadę życia duchowego. Kto słucha słów Jezusa i wierzy w Ojca, który Go posłał, nie idzie na sąd i nie będzie potępiony, ale przechodzi ze śmierci do życia. Słuchanie Jezusa daje życie. Daje siłę w codziennych trudnościach. Nie znaczy to, że nie doświadczymy bólu, cierpień, choroby i śmierci. Słuchanie Jezusa to przede wszystkim zachowywanie Jego przykazania miłości Boga i braci. Jak mogę to dziś zrealizować? Panie, proszę Cię, bym czuł się i żył jak Twój syn. Proszę o łaskę bycia z Tobą i przy Tobie.

Poprzedni wpis | 2019-4-02Wtorek 2 kwietnia
Następny wpis | 2019-4-04Czwartek 4 kwietnia

Zostaw komentarz