Środa 5 sierpnia

Środa 5 sierpnia

«Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela»

 

Wydawałoby się, że Jezus przyszedł na świat, by zbawić każdego człowieka. Tymczasem twierdzi, że przyszedł „tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”! Więc jak to jest? Czy tylko potomkowie Jakuba mają prawo do łaski Pana? Historia kobiety kananejskiej pokazuje nam, że nawet Jezus łamał schematy, w których działał. Bo dla Niego nie była najważniejsze uzdrowienia, wypędzanie złych duchów, czy inne cuda, dzięki którym potwierdzał swoją Boską naturę. Najważniejszy był i jest dla niego drugi człowiek i miłość do niego. I z tej miłości gotów był przekraczać wszelkie granice – gotów był iść do tych, od których miał „odpocząć”. Gotów był czynić cuda w chwilach ogromnego zmęczenia. A nawet gotów był złamać granice swojej wytrzymałości i swojego bólu, by umrzeć za nas na krzyżu. Bo nie prawo, nie ogólnie przyjęty sposób patrzenia był dla Niego najważniejszy, ale dobro każdego z nas. Czy jesteś gotów, jak Jezus, przełamywać swoje schematy i przekraczać swoje granice dla dobra swojego lub swoich braci i w posłuszeństwie Bogu? Czy wytyczone zasady i przyjęte przez Ciebie normy nie blokują Twojej miłości do Boga i bliźnich? Panie, naucz mnie tak kochać, by moje własne granice, lęki, niepewności, nie stały się blokadą dla wypływającego dobra. Uczyń mnie swoim uczniem i naucz mnie zawsze stawiać na pierwszym miejscu Ciebie i mojego brata.

 

 

 

Poprzedni wpis | 2015-8-03Wtorek 4 sierpnia
Następny wpis | 2015-8-05Czwartek 6 sierpnia

Zostaw komentarz