Środa 9 kwietnia

Środa 9 kwietnia

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.”

 

Każdy z nas urodził się jako niewolnik grzechu pierworodnego. Przyjmując chrzest święty zostaliśmy uwolnieni z winy grzechu pierwszych rodziców. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Duch Święty uzdalnia nas do komunii z Bogiem. Zerwanie tej więzi przez grzech jest odwróceniem się od Dawcy Życia w kierunku szatana, który jest zaprzeczeniem życia. Uwikłanie w taką niewolę powoduje, że nie czynimy siebie szczęśliwymi, ale nakładając różne maski, próbujemy naśladować życie osoby szczęśliwej. Z tej niewoli kłamstwa wyrywa nas za każdym razem Jezus, który ofiaruje żałującym grzesznikom prawdziwe życie, wolne od udawania atrapy szczęścia. Życie z Jezusem jest życiem szczęśliwym, mimo że w środku stoi krzyż!

 

 

Poprzedni wpis | 2014-4-07Wtorek 8 kwietnia
Następny wpis | 2014-4-09Czwartek 10 kwietnia

Zostaw komentarz