Wtorek 10 05 mh

Wtorek 10 maja

„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.”

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus modlił się do swego Ojca, zawierzając swoich uczniów Jego miłości. Jezus ukazuje nam jak mocna więź łączy Go ze swoim Ojcem. W tej modlitwie widzimy bez reszty oddanego swemu Ojcu Jezusa. Jednocześnie Zbawiciel przekazał nam sens życia wiecznego: jest to poznanie Boga, który jest miłością, oraz Jezusa, który jest umiłowanym Synem Boga. Czy Twoja modlitwa zmierza ku temu, aby bardziej poznawać imię Boga oraz Jezusa? Czy modlisz się tylko po to, aby przedstawiać swoje problemy Bogu Ojcu? On o wszystkim wie, zanim Go nawet poprosisz. Życie wieczne zaczęło się od momentu Twojego chrztu i zostałeś zanurzony w miłości Boga. Od tego momentu cała Trójca Święta mieszka w Tobie. Dlatego tak ważna jest Twoja modlitwa – intymne spotkanie z Bogiem, aby w sercu odnaleźć najlepszego Twojego Przyjaciela, któremu zależy na Twoim szczęściu. Znać Boga – to znaczy coraz bardziej kochać i być radością dla innych. Duchu Święty, dziękuję, że wstawiasz się za mną w każdej modlitwie, także wtedy, kiedy przychodzą trudności i zniechęcenia w modlitwie. Prowadź mnie do głębi mojego serca, gdzie mieszka sam Bóg!

 

 

Poprzedni wpis | 2016-5-09Poniedziałek 09 05 mh
Następny wpis | 2016-5-10Środa 11 05 mh

Zostaw komentarz