Wtorek 10 maja

Wtorek 10 maja

Ja i Ojciec jedno jesteśmy.”

Jezus jest prawdą. Objawia prawdę o Bogu kochającym i miłosiernym, a jednocześnie sprawiedliwym. Prawda zawsze prowadzi do miłości. Człowiek żyjący prawdą żyje w miłości. Tę miłość człowiek rozpoznaje w Jego Synu, który mówi o sobie: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. Poznanie Jezusa, oznaczające w tym przypadku przyjęcie Go z wiarą. Chrześcijanin, który nie otworzy się w pełni na Boga, będzie w sobie zagłuszać prawdę. Jesteśmy przez chrzest zjednoczeni z Chrystusem. Uczymy się od Niego przenikliwości spojrzenia na nas samych, na innych i na świat. Im bardziej wpatrujemy się w Boga, tym lepiej widzimy nie tylko Jego miłość, lecz też braki naszej miłości. Bóg nie wycofał miłości do nas, mimo że dostrzega w nas nędzę, bałwochwalstwo, żądzę, kłamstwo, obłudę, chciwość, pazerność, mściwość. Bóg kocha nas mimo wszystko!

Poprzedni wpis | 2022-5-09Poniedziałek 9 maja
Następny wpis | 2022-5-11Środa 11 maja

Zostaw komentarz