Wtorek 11 grudnia

„Z powodu jednej pozostawia dziewięćdziesiąt dziewięć”

W przypowieści o zagubionej owcy Jezus nie pyta się o powody odejścia od stada. Oznacza to, że nie obchodzi Go czy odeszła od stada z własnej winy, czy przez zły przykład czy niedbalstwo pasterzy. Chodzi Mu bardziej o to, jak ją wydobyć z niebezpieczeństwa i przyprowadzić do pozostałych. Również dla chrześcijanina pierwszeństwo powinni mieć ci, którzy są najbardziej zagubieni. Nie powinniśmy ich krytykować, ale wyciągnąć do nich swoją dłoń. Mamy stać się podobni do Jezusa. On nie karci nas za nasze upadki, ale na nowo daje nam szansę poprawy i my w taki sam sposób powinniśmy postępować w stosunku do drugiego człowieka. Przyczyny faktu dlaczego , ktoś się zagubił są sprawą drugorzędową dla Jezusa, liczy się sam fakt.

Poprzedni wpis | 2012-12-09Poniedziałek 10 grudnia
Następny wpis | 2012-12-11Środa 12 grudnia

Zostaw komentarz