Wtorek 12 października

PRZEBACZENIE NASZYCH GRZECHÓW

2. Pan zawsze jest gotów wybaczać. Każdy grzech może zostać odpuszczony, jeżeli grzesznik okaże skruchę.


Nie wystarczy uznać swoje grzechy, trzeba, aby pamięć o nich była bolesna i gorzka, aby raniła serce, aby pobudzała duszę do skruchy; abyśmy czując się wewnętrznie strapieni uciekali się do Boga – naszego Ojca, prosząc Go z pokorą, aby nas wyrwał z cierni grzechów, które wbiły się w naszą duszę.

Pan jest gotów odpuścić nam wszystko. Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie – zapewnia nas Pan – żeby zginęło jedno z tych małych. Co więcej: jak uczy św. Tomasz, Wszechmoc Boża wyraża się przede wszystkim w fakcie przebaczenia i miłosierdzia, ponieważ Bóg okazuje swoją najwyższą moc w przebaczeniu. W Ewangelii objawia się miłosierdzie Jezusa wobec grzeszników jako coś stałego, co ustawicznie się powtarza: przyjmuje ich, rozumie ich, przebacza im. Nieraz krytykują Go za to faryzeusze, ale On im odpowiada, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale chorzy i że Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

Obrazę może wybaczyć tylko ten, kto został obrażony. Grzech może przebaczyć tylko sam Bóg. Niektórzy faryzeusze zwrócili uwagę Jezusowi: Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga. Pan nie zaprzeczył, lecz posłużył się nimi, aby pokazać, że właśnie On ma tę władzę, ponieważ jest Bogiem. Po Zmartwychwstaniu przekazał ją swemu Kościołowi, aby za pośrednictwem swoich kapłanów mógł sprawować ją do skończenia czasu: Uweźmijcie Ducha Świętego – powiedział Apostołom – Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, -są im zatrzymane.

Pan zawsze jest gotów do przebaczenia i miłosierdzia w sakramencie Spowiedzi, „Możemy być absolutnie pewni – naucza Katechizm Rzymski, że Bóg skłania się ku nam w taki sposób, iż bardzo chętnie przebacza tym, którzy prawdziwie żałują. Prawdą jest, że grzeszymy przeciw Bogu (…), ale też jest prawdą, iż prosimy o przebaczenie najczulszego Ojca, który ma moc wybaczania wszystkiego i nie tylko powiedział, że chce przebaczać, ale także zachęca ludzi, aby prosili o przebaczenie, a nawet uczy nas, jakimi słowami mamy prosić. Zatem nikt nie może mieć wątpliwości – gdyż On tak rozporządził – że od nas zależy odzyskanie łaski Bożej.

Poprzedni wpis | 2010-10-04Poniedziałek 11 października
Następny wpis | 2010-10-09Środa 13 października

Zostaw komentarz