Wtorek 12 stycznia 2016

Wtorek 12 stycznia

 

„W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie”.

 

Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje nam Jezusa jako Tego, który ma moc. Mocą swojego słowa uwalnia człowieka z więzów ducha nieczystego, ducha, który dzieli wewnętrznie i rozprasza. Prawdziwe i wolne życie od wszystkiego, co niszczy i okłamuje, jest w Jezusie Chrystusie Panu i Królu. Świętość Chrystusa przenika każdego. Od nas zależy, czy zechcemy, aby to słowo Jezusa z mocą dostało się do wszystkich zakamarków naszego serca. Bóg nie zmusza do nawrócenia, tylko proponuje pomoc w przemianie życia. Nauka Jezusa, jeśli dobrze ją odczytamy, może nas wprowadzić w zdumienie. Chrystus daje moc do działania, do zmiany, do wyjścia poza własne ograniczenia. Prośmy Jezusa, by wprawiał nas w zdumienie przy każdym spotkaniu i abyśmy słyszeli Jego zaproszenie. Panie, przyjdź ze swą mocą i siłą! Nie chcemy tylko patrzeć na Ciebie, ale pragniemy Cię naśladować!

 

 

Poprzedni wpis | 2016-1-10Poniedziałek 11 stycznia
Następny wpis | 2016-1-13Środa 13 stycznia

Zostaw komentarz