Wtorek 15 listopada

WIERNOŚĆ ELEAZARA

Wierność danemu słowu i podjętym zobowiązaniom.


Wierność Eleazara wierze swoich przodków pomogła także wielu innym ludziom z narodu wybranego wytrwać w swoich przekonaniach i obyczajach. Wierność pojedynczego człowieka nigdy nie pozostaje odizolowana. Na niej opiera się, nieraz może nieświadomie, wielu ludzi. Jedną z największych radości, jakie Pan nam zgotuje, będzie możliwość oglądania tych wszystkich, którzy pozostali wierni swojej wierze, ponieważ opierali się na naszej mocnej wierności.

Ludzką cnotą, która odpowiada wierności, jest -lojalność. Jest ona niezbędna do harmonijnego życia społecznego. Bez klimatu lojalności związki i więzi między ludźmi przerodziłyby się w zwyczajne współistnienie z nieuchronnym orszakiem niepewności i braku zaufania. Nie byłoby możliwe życie społeczne we właściwym tego słowa znaczeniu, gdyby się nie przywiązywało wagi do „przestrzegania umów, zapewniających spokojne współżycie między narodami, klimat wzajemnego zaufania, uczciwości, lojalności. Nierzadko w społeczeństwie w przedsiębiorstwie, w handlu ta tak ważna cnota wydaje się nieobecna. Kłamstwo, manipulacja prawdą bywa rodzajem broni stosowanej jako coś normalnego w środkach społecznego przekazu, w polityce, w interesach. Często zapomina się o uczciwości w dotrzymywaniu słowa i podjętych zobowiązaniach. Co więcej, czasami niewierność małżeńską traktuje się tak, jak gdyby zobowiązania zaciągnięte wobec Boga i wobec ludzi nie miały żadnego znaczenia. Inni nie dopełniają swoich obowiązków religijnych, rodzinnych, społecznych lub zawodowych, naruszając najszlachetniejsze i święte zobowiązania w celu zwiększenia swojej pozycji finansowej albo zaspokojenia nieuporządkowanej żądzy przyjemności czy pragnienia awansu społecznego i towarzyskiego.

W tych sytuacjach jest rzeczą pilną, by chrześcijanie -światło świata i sól ziemi – starali się być przykładem wierności i lojalności wobec podjętych zobowiązań. Św. Augustyn przypominał chrześcijanom swoich czasów: „Mąż winien być wierny żonie i żona mężowi, a oboje Bogu. Wy, którzy przyrzekliście wstrzemięźliwość, dotrzymajcie przyrzeczenia, pamiętając, że nie oczekiwano by tego od was. gdybyście nie przyrzekali (…). Strzeżcie się przed stosowaniem podstępu w swoich interesach. Strzeżcie się kłamstwa i krzywoprzysięstwa. Są to słowa stale aktualne.

Pozostając wiernymi, z pomocą Bożą, w małych rzeczach każdego dnia, na końcu swego życia usłyszymy, w pełni szczęścia, te słowa Pana: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana.

 

Poprzedni wpis | 2011-11-12Poniedziałek 14 listopada
Następny wpis | 2011-11-14Środa 16 listopada

Zostaw komentarz